Serc

Overzicht

Hendrik Ido Ambacht wordt ook wel aangeduid als Waaldorp. Vrij naar het afgedamde stuk van het "Waaltje". Het gebied dat nu Hendrik Ido Ambacht omvat, lag rond 1300 lager dan de zeespiegel. Het waterpeil steeg echter ook.  

De toenmalige grondeigenaren Graaf Willem III van Holland en Hendrik van Brederode besloten om de wat nu de Zwijndrechtse Waard heet, in te polderen. Daarbij werd de Waal afgedamd. Aan de westkant ontstond Heerjansdam en aan de oostkant Oostendam.

Wie een deel van de bedijkingskosten voor zijn rekening nam, kreeg een stuk van de drooggevallen grond. 

Op zaterdag 2 februari 1332 gaf Graaf Willen III in Dordrecht 16 stukken land uit. Twaalf welgestelden kochten een stuk en vanaf toen werden ze ambachtsheren over de heerlijkheden. Het waren kleine koningkrijkjes compleet met rechtspraak, een pastoor en het benoemen van een schout.

Omdat de grond niet overal even vruchtbaar was kregen de ambachtsheren naast een hoofdland ook een volgerland. 

De "dorpen" kregen de naam van de eigenaren. Hendrik IJden was er één van. Naast hem had een Schildman een stuk grond. Toen deze kwam te overlijden werden deze twee heerlijkheden samengevoegd tot Hendrik-IJden-Schildmanskinderen. Later kwam daar ook Oostendam bij. Tot 1855 was de officiele naam Hendrik-Ido-Oostendam-en Schildmanskinderen-Ambacht.

Vanaf 1855 was de naam Hendrik Ido Ambacht. 

Omdat de omvang van de scheepvaart steeds groter werd, bedachten twee ambachters dat het een goed idee was om langs de rivier de Noord een scheepssloperij te zetten. Hendrik Ido Ambacht kreeg zo werereldwijde bekendheid als scheepssloopdorp. Inmiddels zijn deze sloperijen langs de Noord weg en maken plaats voor andere economische bedrijvigheid.

LINK